window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-RY0YNNWZCN');

Bli medlem. Ta del av våra rekommendationer.

Du behöver bara fylla i dina uppgifter i formuläret nedanför för att ansöka om ett medlemskap hos oss på DLC Finans. Efter att vi mottagit din ansökan så kommer vi att höra av oss till dig inom 24 timmar (normalt). Du kommer då att få e-postmeddelande med all information som du behöver för att kunna logga in på vår medlemssida osv.

  • Generera löpande intäkter
  • Hjälpsam support
  • Funnits sedan 1996

Viktigt att du fyller i en e-postadress som verkligen är din och som du använder frekvent, annars kommer du aldrig ändå kunna bli medlem eller ta del av vår information.
Vi behöver ditt mobilnummer då vi använder en SMS-tjänst för att kunna informera dig om när vi har publicerat nyheter osv. Vi kommer aldrig att ringa dig. Viktigt att du fyller i ditt riktiga mobilnummer, annars kommer du aldrig att få våra uppdateringar.

RESERVATION/RISKVARNING:

Handel med exempelvis valuta, kryptovaluta, aktier och CFD-produkter innebär en potentiell risk och därför inte lämpliga för alla typer av investerare. Var noga med att du förstår risken och sök självständig rådgivning om det behövs. Historisk värdeutveckling och avkastning kan inte användas som en tillförlitlig indikator på framtida utveckling och avkastning. Investera och placera dina pengar klokt, använd endast pengar som du också är beredd på att du faktiskt kan förlora.

ANSVARSBEGRÄNSNING:

Digital Solutions Scandinavia AB som driver medlemssidan DLC Finans erbjuder inga som helst garantier på några resultat. Även om alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att all information på den här sidan är korrekt och inte vilseledande erbjuder Digital Solutions Scandinavia AB inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, med avseende på sidans riktighet eller fullständighet. Varken Digital Solutions Scandinavia AB, dess partners, anställda eller någon annan person knuten till bolaget tar inget ansvar för några direkta eller indirekta förluster till följd av användning av eller tillit till någon information på denna sida. Digital Solutions Scandinavia AB arbetar inte med finansiell rådgivning på något sätt. Vi driver en medlemsida som innehåller information och utbildningsprodukter. Vi hanterar aldrig våra medlemmars pengar. Vi erbjuder information, tips och berättar bland annat om våra egna investeringar och placeringar inom olika områden. Personer som vill köpa eller sälja värdepapper/valuta/kryptovaluta/CFD/aktier bör söka oberoende finansiell rådgivning i detta hänseende.

PERSONUPPGIFTER:

När du använder formuläret ovan samlar vi i personuppgifterna i form av namn, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter används endast för ändamålet att hantera och svara på din förfrågan. Vi kommer inte att använda uppgifterna för något annat syfte utan ditt uttryckliga samtycke. Dina personuppgifter lagras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Vi behåller dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in eller så länge det krävs enligt lag.

Ta del av vår guide – Passiva inkomster 2024

Bli medlem